Thursday, December 27, 2012

คอร์ดเพลง ความจริงที่ปวดใจ – พัดชา AF2

คอร์ดเพลง ความจริงที่ปวดใจ – พัดชา AF2

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ความจริงที่ปวดใจ - พัดชา AF2 , คอร์ดเพลง ความจริงที่ปวดใจ - พัดชา AF2

คอร์ดเพลง ความจำเสื่อม – ชิน ชินวุฒิ

คอร์ดเพลง ความจำเสื่อม – ชิน ชินวุฒิ

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ความจำเสื่อม - ชิน ชินวุฒิ , คอร์ดเพลง ความจำเสื่อม - ชิน ชินวุฒิ

คอร์ดเพลง ความทรงจำ – เต้ วิทย์สรัช

คอร์ดเพลง ความทรงจำ –  เต้ วิทย์สรัช

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ความทรงจำ - เต้ วิทย์สรัช , คอร์ดเพลง ความทรงจำ - เต้ วิทย์สรัช

คอร์ดเพลง ความทรงจำ – Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง ความทรงจำ – Bird ธงไชย

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ความทรงจำ - Bird ธงไชย , คอร์ดเพลง ความทรงจำ - Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง ความทรงจำครั้งสุดท้าย – Clash

คอร์ดเพลง ความทรงจำครั้งสุดท้าย – Clash

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ความทรงจำครั้งสุดท้าย - Clash , คอร์ดเพลง ความทรงจำครั้งสุดท้าย - Clash

คอร์ดเพลง ความทรงจำสุดท้าย – Silent Scream

คอร์ดเพลง ความทรงจำสุดท้าย – Silent Scream

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ความทรงจำสุดท้าย - Silent Scream , คอร์ดเพลง ความทรงจำสุดท้าย - Silent Scream

คอร์ดเพลง ความผูกพัน ( ซื้อความรักไม่ได้ ) – แก้ม The Star

คอร์ดเพลง ความผูกพัน ( ซื้อความรักไม่ได้ ) – แก้ม The Star

Tag : เนื้อร้อง , ความผูกพัน ( ซื้อความรักไม่ได้ ) - แก้ม The Star , คอร์ดเพลง ความผูกพัน ( ซื้อความรักไม่ได้ ) - แก้ม The Star

คอร์ดเพลง ความฝันไม่มีวันเป็นจริง – Frick

คอร์ดเพลง ความฝันไม่มีวันเป็นจริง – Frick

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ความฝันไม่มีวันเป็นจริง – Frick , คอร์ดเพลง ความฝันไม่มีวันเป็นจริง – Frick

คอร์ดเพลง ความฝันไม่มีวันเป็นจริง – Frick

คอร์ดเพลง ความฝันไม่มีวันเป็นจริง – Frick

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ความฝันไม่มีวันเป็นจริง – Frick , คอร์ดเพลง ความฝันไม่มีวันเป็นจริง – Frick

คอร์ดเพลง ความรัก – Slot Machine

คอร์ดเพลง ความรัก – Slot Machine

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ความรัก - Slot Machine , คอร์ดเพลง ความรัก - Slot Machine

คอร์ดเพลง ความรักบังตา – โรส ศิรินทิพย์

คอร์ดเพลง ความรักบังตา – โรส ศิรินทิพย์

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ความรักบังตา - โรส ศิรินทิพย์ , คอร์ดเพลง ความรักบังตา - โรส ศิรินทิพย์

คอร์ดเพลง ความลับของคนธรรมดา – Big Ass

คอร์ดเพลง ความลับของคนธรรมดา – Big Ass

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ความลับของคนธรรมดา - Big Ass , คอร์ดเพลง ความลับของคนธรรมดา - Big Ass

คอร์ดเพลง ความหวังเล็กๆ – เต้ วิทย์สรัช

คอร์ดเพลง ความหวังเล็กๆ – เต้ วิทย์สรัช

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ความหวังเล็กๆ - เต้ วิทย์สรัช , คอร์ดเพลง ความหวังเล็กๆ - เต้ วิทย์สรัช

คอร์ดเพลง ความหวังเล็กๆ – เต้ วิทย์สรัช

คอร์ดเพลง ความหวังเล็กๆ – เต้ วิทย์สรัช

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ความหวังเล็กๆ - เต้ วิทย์สรัช , คอร์ดเพลง ความหวังเล็กๆ - เต้ วิทย์สรัช

คอร์ดเพลง ความอดทนของคนที่รอ – Cha Cha

คอร์ดเพลง ความอดทนของคนที่รอ  – Cha Cha

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ความอดทนของคนที่รอ - Cha Cha , คอร์ดเพลง ความอดทนของคนที่รอ - Cha Cha

คอร์ดเพลง ความอ่อนแอ – Boy Peacemaker

คอร์ดเพลง ความอ่อนแอ – Boy Peacemaker

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ความอ่อนแอ - Boy Peacemaker , คอร์ดเพลง ความอ่อนแอ - Boy Peacemaker

คอร์ดเพลง ค่อย ค่อย พูด – Y not 7

คอร์ดเพลง ค่อย ค่อย พูด – Y not 7

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง ค่อย ค่อย พูด - Y not 7 , ค่อย ค่อย พูด - Y not 7

คอร์ดเพลง คัดมาอย่างดี – Nuvo

คอร์ดเพลง คัดมาอย่างดี – Nuvo

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คัดมาอย่างดี - Nuvo , คัดมาอย่างดี - Nuvo

คอร์ดเพลง คัดมาอย่างดี – Nuvo

คอร์ดเพลง คัดมาอย่างดี – Nuvo

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คัดมาอย่างดี - Nuvo , คัดมาอย่างดี - Nuvo

คอร์ดเพลง คางคกร่าเริง – Nuvo

คอร์ดเพลง คางคกร่าเริง – Nuvo

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คางคกร่าเริง - Nuvo , คางคกร่าเริง - Nuvo

คอร์ดเพลง คำเชยๆ – Big & The Superband

คอร์ดเพลง คำเชยๆ – Big & The Superband

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คำเชยๆ - Big & The Superband , คำเชยๆ - Big & The Superband

คอร์ดเพลง คำตอบ – ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

คอร์ดเพลง คำตอบ –  ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คำตอบ - ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ , คำตอบ - ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

คอร์ดเพลง คำตอบของหัวใจ – Techin

คอร์ดเพลง คำตอบของหัวใจ – Techin

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คำตอบของหัวใจ - Techin , คำตอบของหัวใจ - Techin

คอร์ดเพลง คำตอบที่ไม่อยากได้ยิน – Bowling มานิดา

คอร์ดเพลง คำตอบที่ไม่อยากได้ยิน – Bowling มานิดา

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คำตอบที่ไม่อยากได้ยิน – Bowling มานิดา , คำตอบที่ไม่อยากได้ยิน – Bowling มานิดา

Wednesday, December 26, 2012

คอร์ดเพลง คำถาม – เฟย์ ฟาง แก้ว

คอร์ดเพลง คำถาม –  เฟย์ ฟาง แก้ว

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คำถาม - เฟย์ ฟาง แก้ว , คำถาม - เฟย์ ฟาง แก้ว

คอร์ดเพลง คำถาม – B.O.P

คอร์ดเพลง คำถาม – B.O.P

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คำถาม - B.O.P , คำถาม - B.O.P

คอร์ดเพลง คำถาม – Toffy

คอร์ดเพลง คำถาม – Toffy

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คำถาม - Toffy , คำถาม - Toffy

คอร์ดเพลง ค่ำนี้ – Lula

คอร์ดเพลง ค่ำนี้ – Lula

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง ค่ำนี้ - Lula , ค่ำนี้ - Lula

คอร์ดเพลง คำมักง่าย – Y not 7

คอร์ดเพลง คำมักง่าย – Y not 7

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คำมักง่าย - Y not 7 , คำมักง่าย - Y not 7

คอร์ดเพลง คำปลอมโยน – Q

คอร์ดเพลง คำปลอมโยน – Q

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คำปลอมโยน - Q , คำปลอมโยน - Q

คอร์ดเพลง คำสาป – Zeal

คอร์ดเพลง คำสาป –  Zeal

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คำสาป - Zeal , คำสาป - Zeal

คอร์ดเพลง คำสำคัญ – บี พีระพัฒน์

คอร์ดเพลง คำสำคัญ – บี พีระพัฒน์

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คำสำคัญ - บี พีระพัฒน์ , คำสำคัญ - บี พีระพัฒน์

คอร์ดเพลง คำสุดท้าย – Slot Machine

คอร์ดเพลง คำสุดท้าย – Slot Machine

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คำสุดท้าย - Slot Machine , คำสุดท้าย - Slot Machine

คอร์ดเพลง คำหวาน – Freshen

คอร์ดเพลง คำหวาน – Freshen

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คำหวาน - Freshen , คำหวาน - Freshen

คอร์ดเพลง คิดถึง – Peacemaker

คอร์ดเพลง คิดถึง –  Peacemaker

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คิดถึง - Peacemaker , คิดถึง - Peacemaker

คอร์ดเพลง คิดถึง – ไท ธนาวุฒิ

คอร์ดเพลง คิดถึง – ไท ธนาวุฒิ

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คิดถึง - ไท ธนาวุฒิ , คิดถึง - ไท ธนาวุฒิ

คอร์ดเพลง คิดถึง – หรั่ง ร็อคเคสตร้า

คอร์ดเพลง คิดถึง – หรั่ง ร็อคเคสตร้า

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คิดถึง - หรั่ง ร็อคเคสตร้า , คิดถึง - หรั่ง ร็อคเคสตร้า

คอร์ดเพลง คิดถึงเธอทุกที (ที่อยู่คนเดียว) Ft.เจนนิเฟอร์ คิ้ม – โก้ เศกพล

คอร์ดเพลง คิดถึงเธอทุกที (ที่อยู่คนเดียว) Ft.เจนนิเฟอร์ คิ้ม – โก้ เศกพล

Tag : เนื้อร้อง , คอร์ดเพลง คิดถึงเธอทุกที (ที่อยู่คนเดียว) Ft.เจนนิเฟอร์ คิ้ม - โก้ เศกพล , คิดถึงเธอทุกที (ที่อยู่คนเดียว) Ft.เจนนิเฟอร์ คิ้ม - โก้ เศกพล

คอร์ดเพลง คิดถึงเหลือเกิน – พลพล

คอร์ดเพลง คิดถึงเหลือเกิน – พลพล

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คิดถึงเหลือเกิน - พลพล , คิดถึงเหลือเกิน - พลพล

คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ… -Taxi

คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ… -Taxi

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... -Taxi , คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... -Taxi