Monday, December 3, 2012

คอร์ดเพลง จะเอาจากไหน – Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง จะเอาจากไหน – Bird ธงไชย

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง จะเอาจากไหน - Bird ธงไชย , จะเอาจากไหน - Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง จะได้เจออีกไหม – บอย ตรัย ภูมิรัตน์

คอร์ดเพลง จะได้เจออีกไหม – บอย ตรัย ภูมิรัตน์

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง จะได้เจออีกไหม – บอย ตรัย ภูมิรัตน์ , จะได้เจออีกไหม – บอย ตรัย ภูมิรัตน์

คอร์ดเพลง จะได้ไม่ลืมกัน – Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง จะได้ไม่ลืมกัน – Bird ธงไชย

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง จะได้ไม่ลืมกัน - Bird ธงไชย , จะได้ไม่ลืมกัน - Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง จะบอกกับเธอว่ารักเธอ – บอย ตรัย ภูมิรัตน์

คอร์ดเพลง จะบอกกับเธอว่ารักเธอ – บอย ตรัย ภูมิรัตน์

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง จะบอกกับเธอว่ารักเธอ - บอย ตรัย ภูมิรัตน์ , จะบอกกับเธอว่ารักเธอ - บอย ตรัย ภูมิรัตน์

คอร์ดเพลง จะพยายาม – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง จะพยายาม – อัสนี วสันต์

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง จะพยายาม - อัสนี วสันต์ , จะพยายาม - อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง จะอยู่ตรงนี้จนวันสุดท้าย – AB Normal

คอร์ดเพลง จะอยู่ตรงนี้จนวันสุดท้าย – AB Normal

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง จะอยู่ตรงนี้จนวันสุดท้าย - AB Normal , จะอยู่ตรงนี้จนวันสุดท้าย - AB Normal

คอร์ดเพลง จำเธอขึ้นใจ – Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง จำเธอขึ้นใจ – Bird ธงไชย

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง จำเธอขึ้นใจ - Bird ธงไชย , จำเธอขึ้นใจ - Bird ธงไชย

Sunday, December 2, 2012

คอร์ดเพลง จำฉันได้หรือเปล่า – Chocolate Kit

คอร์ดเพลง จำฉันได้หรือเปล่า – Chocolate Kit

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง จำฉันได้หรือเปล่า - Chocolate Kit , จำฉันได้หรือเปล่า - Chocolate Kit

คอร์ดเพลง จำทำไม – Tattoo Colour

คอร์ดเพลง จำทำไม –  Tattoo Colour

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง จำทำไม - Tattoo Colour , จำทำไม - Tattoo Colour

คอร์ดเพลง จินตนาการ – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง จินตนาการ – อัสนี วสันต์

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง จินตนาการ - อัสนี วสันต์ , จินตนาการ - อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง จุดสูงสุด – Big Ass

คอร์ดเพลง จุดสูงสุด – Big Ass

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง จุดสูงสุด - Big Ass , จุดสูงสุด - Big Ass

คอร์ดเพลง จุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจ – อ๊อฟ ปองศักดิ์

คอร์ดเพลง จุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจ –  อ๊อฟ ปองศักดิ์

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง จุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจ - อ๊อฟ ปองศักดิ์ , จุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจ - อ๊อฟ ปองศักดิ์

คอร์ดเพลง ฉันเป็นดีเจให้เธอ – No More Tear

คอร์ดเพลง ฉันเป็นดีเจให้เธอ – No More Tear

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง ฉันเป็นดีเจให้เธอ – No More Tear , ฉันเป็นดีเจให้เธอ – No More Tear

คอร์ดเพลง ฉันเสียเธอไปหรือยัง – แมว จิระศักดิ์

คอร์ดเพลง ฉันเสียเธอไปหรือยัง – แมว จิระศักดิ์

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คอร์ดเพลง ฉันเสียเธอไปหรือยัง - แมว จิระศักดิ์ , ฉันเสียเธอไปหรือยัง - แมว จิระศักดิ์